Cwestiynau Cyffredin

Gallwch, ar y cyfan. Gall rhai tat?s sy'n goegwych, yn dramgwyddus, yn amlwg neu'n niferus arwain at eich cais yn cael ei wrthod. Os ydych yn poeni am eich tat?, anfonwch lun ohono at ein tîm recriwtio yn [email protected] i gael cyngor.

Ddim o reidrwydd. Os ydych yn bwrw ati i gael eich trwydded, byddem yn dal i groesawu cais gennych. Fodd bynnag, mae'n rhaid i chi lwyddo yn eich prawf gyrru cyn y gellir anfon llythyr cynnig.

Ddim o reidrwydd. Gallech gael eich anfon i unrhyw le yn ardal yr Heddlu.

 

Cynhelir yr hyfforddiant ystafell ddosbarth cychwynnol yn Nh? Vantage Point, Ffordd T? Coch, Cwmbran.

 

Dwy flynedd. Yn ystod y cyfnod hwn, byddwch yn parhau i gael rhywfaint o hyfforddiant ystafell ddosbarth a chewch eich asesu yn y gweithle.

 

Disgwylir i chi weithio patrwm sifft treigl, sef patrwm gweithio am 6 diwrnod ac yna orffwys am 4 ar hyn o bryd, ond gallai hyn newid. Mae hyn yn cynnwys boreau, prynhawniau a nosweithiau. Mae pob sifft yn para rhwng naw a deg awr. Mae'n cymryd amser i ddod i arfer â'r oriau, ac mae'n bwysig cynnal eich ffitrwydd personol er mwyn eich helpu i addasu.

 

Bydd - ar ôl cael hyfforddiant, byddwch yn cynnal patrolau ar eich pen eich hun ar y rhan o'ch sifftiau - cyfeirir at hyn fel 'patrol un heddwas'. Fodd bynnag, byddech hefyd yn rhan o dîm ehangach a byddwch yn cael cymorth rheolaidd gan eich Rhingyll a chydweithwyr.