Swyddogion yr Heddlu

Yngl?n â'r Rôl

Mae pob diwrnod yn wahanol. Gofynnwch i unrhyw un o'n Swyddogion pam eu bod yn hoffi eu swydd a'r tebyg yw mai dyna'r ateb. Mae hynny oherwydd bod diogelu a rhoi sicrwydd i'n cymunedau yn cynnwys amrywiaeth o heriau a delio â materion sy'n newid o hyd.

Fel Swyddog yr Heddlu, byddwch yn profi eich gallu meddyliol, emosiynol a chorfforol. Byddwch yn gweithio'n agos gyda staff ym mhob rhan o'r Heddlu, mewn tîm sydd wedi'i adeiladu ar ymddiriedaeth a chyd-barch. O ganlyniad, byddwch yn meithrin gyrfa sy'n rhoi boddhad personol a'r cyfle i wneud gwahaniaeth gwirioneddol ac amlwg yn y gymuned.

Cliciwch yma i weld ein Swyddi Gwag Cyfredol.