Difrod Troseddol, Canol Dinas Casnewydd

Ydych chi'n adnabod y dyn hwn?

Hoffem siarad ag ef mewn perthynas â hysbysiadau am ddifrod troseddol i nifer o adeiladau yng nghanol dinas Casnewydd yn oriau mân y bore ar ddydd Gwener 6ed Gorffennaf 2018.

Cafodd nifer o adeiladau yn ardal Arcêd y Farchnad eu chwistrellu â phaent, a oedd yn edrych fel petai'n sillafu 'SHIRE'.

Hoffai swyddogion siarad â'r dyn hwn, a gafodd ei recordio ar deledu cylch cyfyng yn yr ardal tua 12.50am. Roedd yn gwisgo cap du, crys T llwyd gyda llewys byr, a siorts llwyd.

Gofynnir i unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â Heddlu Gwent ar 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 23 o 06/07/18. Neu ffoniwch Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.