Ydych chi wedi gweld Mathew Richards sydd ar goll?

Rydym yn apelio am wybodaeth i ddod o hyd i Mathew Richards, 43 oed, sydd wedi cael ei riportio i fod ar goll o Abercarn, Caerffili.

Cafodd Mathew ei weld diwethaf tua 3pm ar 21ain Ebrill 2018, yn ardal Rhisga, Bwrdeistref Caerffili.

Yn ôl y disgrifiad mae’n 5 troedfedd 9 modfedd o daldra, yn denau ac mae ganddo wallt byr, brown.

Mae’n wybyddus bod Mathew yn ymweld ag ardaloedd Rhisga a Chasnewydd yn aml.

Gofynnir i unrhyw un â gwybodaeth ynghylch lleoliad Mathew ffonio Heddlu Gwent ar 101, gan ddyfynnu rhif cofnod 464 25/04/18.