Difrod sylweddol i ddau eiddo yn Hawthorne Fosse, Casnewydd

Ar brynhawn dydd Gwener, 1 Medi 2017, cawsom adroddiadau am ddifrod troseddol ar Hawthorne Fosse yng Nghasnewydd.

Mae'r troseddwyr wedi achosi difrod sylweddol i ffenestri, drysau a ffitiadau y tu allan a thu mewn i ddau d?.

Cafodd y pedwar troseddwr eu disgrifio fel tua 12 mlwydd oed, gyda thri ohonynt yn gwisgo topiau cwpwl du a throwsus tracwisg du, a'r un arall yn gwisgo crys-t coch a throwsus byr.

Rydym yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i ffonio 101 gan ddyfynnu cofnodrif: 404 01/09/2017 neu gallwch gysylltu â Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.