Gwneud ymholiad gan y cyfryngau

Er mwyn sicrhau'r gwasanaeth mwyaf prydlon ac effeithlon, cysylltwch â'r tîm dros e-bost yn:[email protected]

Gallwch hefyd ffonio 01633 64708 lle cewch ddewis o dri opsiwn:

  • Pwyso 1 ar gyfer ymholiadau yn ymwneud â materion yr Heddlu cyfan a materion Corfforaethol
  • Pwyso 2 ar gyfer ymholiadau yn ymwneud ag ardal Casnewydd neu Sir Fynwy
  • Pwyso 3 ar gyfer ymholiadau yn ymwneud ag ardal Caerffili, Torfaen neu Flaenau Gwent

Mae'r tîm Cyfathrebu Corfforaethol ar gael o ddydd Llun i Ddydd Gwener rhwng 8.00am a 4.00pm.

Os oes gennych ymholiad brys y tu allan i'r oriau hyn, cysylltwch â'n Rheolwr Digwyddiadau'r Heddlu ar 01633 838111.