Gwneud Cais Nawr

Diolch am gymryd yr amser i ymweld â'n gwefan a dangos diddordeb mewn dod yn Swyddog yr Heddlu gyda Heddlu Gwent.

Os ydych chi'n meddwl bod gennych y sgiliau a'r angerdd yr ydym yn chwilio amdanynt a'ch bod chi'n gallu dangos ymrwymiad i gyrraedd lefelau uchel o bresenoldeb a pherfformiad, yna ymgeisiwch nawr.

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio Swyddogion yr Heddlu i ymuno â rhengoedd Heddlu Gwent. Os ydych yn llwyddiannus, byddech yn cael y cyfle i weithio mewn cymysgedd o gymunedau gwledig a threfol, a byddech yn cael y profiad o wynebu ystod eang o heriau gwahanol bob dydd.

Am ragor o wybodaeth a manylion am sut i wneud cais, edrychwch ar ein Swyddi Gwag a lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflenni cais.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses recriwtio, e-bostiwch ni.

Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter am y wybodaeth ddiweddaraf am y broses recriwtio a gweithgarwch yr Heddlu yn eich ardal chi.