Cyflog a Buddiannau

Nid yw Cwnstabliaid Gwirfoddol yn cael eu talu gan eu bod yn gweithio ar sail wirfoddol. Fodd bynnag, byddwch yn gallu hawlio unrhyw dreuliau.

Llesiant

Mae Heddlu Gwent yn cynnig Uned Iechyd Galwedigaethol a Lles i helpu cynnal eich iechyd corfforol a seicogymdeithasol tra byddwch yn gweithio. Mae'r Gwasanaeth yn hollol gyfrinachol, ac mae hefyd yn cynnwys gwasanaeth cwnsela.