#ArriveAlive – Y Canlyniadau

Am fis mae ein swyddogion wedi bod yn targedu gyrwyr sy'n peryglu eu bywydau eu hunain a bywydau pobl eraill trwy yrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau.

Mewn ymdrech ar y cyd â lluoedd ar draws Cymru mae swyddogion yng Ngwent wedi cynnal o leiaf 1015 prawf anadl, a arweiniodd at arestio 42  o bobl.

Cafodd 22 eu harestio ar amheuaeth o yrru dan ddylanwad alcohol, a chafodd 16 eu harestio ar amheuaeth o yrru tra'r oeddent dros y terfyn cyffuriau cyfreithiol.

Mae hyn yn cynnwys unigolyn a gafodd ei arestio hefyd ar amheuaeth o fethu â darparu sbesimen, dau unigolyn arall a arestiwyd ar amheuaeth o fod yn feddw ac yn gyfrifol am gerbyd, ac unigolyn arall a gafodd ei arestio ar amheuaeth o yrru pan nad oedd yn ffit i wneud hynny.

Dywedodd Arolygydd Matthew Havard: "Yn ystod y tywydd poeth mae llawer o bobl wedi penderfynu cael cwpwl o ddiodydd yn yr heulwen. Fodd bynnag, mae angen i yrwyr feddwl cyn cymryd y llyw a sicrhau eu bod yn gallu mynd adref mewn ffordd ddiogel a dibynadwy. Y mis hwn rydym wedi bod yn canolbwyntio ar yrwyr sydd dan ddylanwad diod a chyffuriau mewn ymdrech i ddal y rhai sy'n torri'r gyfraith ac atal pobl rhag gyrru dan ddylanwad. Mae hwn yn rhan hollbwysig o'n hymdrechion i wneud ein ffyrdd yn fwy diogel ac rydym yn ddiolchgar i bawb sydd wedi gweithio gyda ni i wneud hynny, gan gynnwys y bobl a hysbysodd yr heddlu am bobl roeddent yn amau eu bod yn gyrru dros y terfyn cyfreithiol. Mae'n bwysig pwysleisio nad yw'r gwaith yn gorffen yma, byddwn yn parhau i dargedu pobl sy'n peryglu bywydau! Ystyriwch cyn cymryd y llyw!"

Dylai unrhyw un â gwybodaeth am bobl sy'n yfed neu'n cymryd cyffuriau a gyrru ffonio 101 neu ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.