Amnest Cyllyll ledled Gwent

Mae ein hamnest cyllyll yn dechrau heddiw ac yn mynd rhagddo o hyd ledled Gwent er mwyn helpu i atal cyllyll rhag mynd i'r dwylo anghywir a chael eu defnyddio ar ein strydoedd.

Caiff yr amnest hwn ei weithredu ochr yn ochr ag Ymgyrch Sceptre (Dydd Llun 12 i Ddydd Sul 18 Chwefror 2018), sef ymgyrch genedlaethol sydd â'r nod o addysgu pobl am y peryglon sy'n gysylltiedig â chyllyll.

Dywedodd yr Arolygydd Neil Jones: "Mae troseddau sy'n ymwneud â chyllyll yn brin yng Ngwent ac rydym yn cymryd camau cadarnhaol er mwyn ceisio atal troseddau drwy gael gwared ar gyllyll ac arfau ymosodol cyn i unrhyw niwed gael ei achosi.

"Efallai bod pobl yn ystyried bod cael cyllell yn rhyw fath o symbol statws, neu fod angen un arnynt i ddiogelu eu hunain, ond nad ydynt yn sylweddoli, mewn 65 y cant o achosion, y caiff y cyllyll hynny eu defnyddio yn erbyn y bobl sy'n eu cario.

"Os ydych ymwybodol bod ffrind neu aelod o'ch teulu yn cario cyllell, ceisiwch ei annog i'w hildio fel rhan o'r amnest. Mae pob cyllell sy'n cael ei chyflwyno yn un yn llai y gellir ei defnyddio ar strydoedd Gwent.

Gall pobl roi eu cyllyll mewn biniau diogel ledled Gwent. Gellir dod o hyd i finiau cyllyll yn yr ardal ymholi yn y gorsafoedd heddlu canlynol:

Casnewydd Canolog

Maendy

Cas-gwent

Y Fenni

Trefynwy

Ystrad Mynach

Cwmbrân

Pont-y-p?l

Glynebwy

Y Coed Duon

Sicrhewch fod y llafn wedi'i rwymo cyn ei roi yn y bin amnest, gan ddefnyddio cardbord, papur swigod neu rywbeth tebyg.

Os oes gennych wybodaeth am unrhyw un sy'n cario neu'n defnyddio cyllyll, cysylltwch â ni drwy ffonio 101 neu ffoniwch Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111.  Mewn argyfwng, deialwch 999 bob amser.