Beth sy’n digwydd a phryd?

Yma cewch yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi am yr arddangosfeydd sy’n digwydd trwy gydol y dydd, y stondinau gwybodaeth a’r arddangosyddion eraill a fydd o gwmpas y safle.

Mae’r digwyddiad ar ffurf nifer o barthau, gyda’r Parthau Arddangos a Cherbydau ym Mhencadlys yr Heddlu a’r Parthau Bwyd, Gwybodaeth a Phlant ar draws y ffordd yn Ysgol Crownbridge. Os bydd yr arddangosfeydd yn ormod i aelodau iau'r teulu, gallant dreulio amser yn y Parth Plant lle gallant ddefnyddio’r castell bownsio, tarw rodeo, waliau dringo, sleid gwynt a siwtiau swmo, a bydd yr holl elw o’r rhain yn mynd i’r elusen All Creatures Great and Small. Os na fydd y rhain yn eu blino, bydd gemau a phaentio wynebau ar gael pan fyddan nhw eisiau seibiant! Bydd rhieni wrth eu bodd i wybod y bydd faniau hufen iâ a chonau eira yno...

Beth sy'n digwydd

AmserBeth sy'n digwydd
09:30        Corfflu Drymiau Cadetiaid Môr Torfaen yn cyrraedd gyda’r holl grwpiau Cadetiaid a Mudiadau Ieuenctid         
10:00Arddangosiad ymlid, dal a defnyddio taser
11:00Gwrthdrawiad Traffig Ffyrdd a’r Gwasanaeth Tân yn rhyddhau teithwyr
12:00Ymlid a dal tactegol (mewn geiriau eraill, ymlid a dal y dihiryn!)
12:45Achub â Rhaffau – Gwasanaeth Tân
13:35Adloniant gan grwpiau lleol
14:15Corfflu Drymiau Cadetiaid Môr Torfaen gyda’r holl grwpiau Cadetiaid a Mudiadau Ieuenctid
14:30Arddangosfa C?n Heddlu
15:00Arddongosiad ymlid, dal a defnyddio taser
15:45Arddangosiad terfysg a chyfyngu
16:30Diwedd y digwyddiad

Os nad yw hynny’n ddigon, bydd mwy i’w weld yn y Parth Gwybodaeth ac o gwmpas y digwyddiad...

Parth Gwybodaeth

 • Get Safe Online
 • Swyddog Cymorth Cymunedol Seibr-ddiogelwch
 • Panel Atal Troseddu/Cynllun Gwarchod Cymdogaeth
 • Swyddog Cymorth Cymunedol Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig
 • TARIAN
 • Smart Water
 • Tîm Recriwtio Heddlu Gwent 
 • Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu
 • Tîm Amrywiaeth a Chynhwysiant Heddlu Gwent
 • Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru
 • Connect Gwent
 • Tîm Cystodaeth Heddlu Gwent
 • Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan
 • Heddlu Gwent – Y Gymraeg
 • Ysgol Crownbridge – Cymdeithas Rhieni ac Athrawon
 • All Creatures Great and Small
 • Llamau
 • Cymorth i Fenywod Casnewydd
 • Tîm Unigolion Coll Gwent

Atyniadau eraill

 • All Creatures Great and Small
 • SARA
 • Achub Mynydd
 • Peirianwyr Brenhinol Cwmbrân
 • Gwarchodfa Dylluanod Glyn Ebwy
 • Angylion Heart FM
 • Cerbydau amrywiol, o’r rhai hynaf i’r rhai mwyaf newydd!
 • Dronau

Ar gyfer y plant

 • Teganau gwynt
 • Sleid gwynt mawr
 • Paentio wynebau
 • Wal ddringo
 • Siwtiau swmo

Parth Bwyd

 • Conau eira, crempog, cnau toes, hufen iâ
 • Bwyd sawrus - stecen, cyw iâr, byrgyr, c?n poeth, porc, sglodion, pizza tân coed
 • Diodydd poeth ac oer

Cofiwch, gwiriwch ein tudalen Digwyddiadau ar Facebook i weld yr holl newyddion diweddaraf.