Prif Gwnstabl Cynorthwyol Rhiannon Kirk

Mae Rhiannon wedi gwasanaethu Heddlu Gwent ers 1992, gan berfformio amrywiaeth o rolau mewn lifrai ac yn yr adran ymchwiliadau troseddol (CID) ar bob rheng. Roedd Rhiannon yn Bennaeth Tarian (Uned Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol Cymru) rhwng 2011 a 2014.  
Dros y tair blynedd diwethaf, mae Rhiannon wedi arwain Rhaglen Newid Staying Ahead, gan adolygu pob agwedd ar yr Heddlu ac ymateb i newidiadau anferth, tra'n cyflawni arbedion effeithlonrwydd sylweddol. Mae Rhiannon wedi arwain tîm Staying Ahead, gan lunio ymateb Heddlu Gwent i arolygiadau ACEM. Mae canlyniadau ein harolygiadau wedi gwella o 'angen gwelliant' i 'da' ym meysydd cyfreithlondeb, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd.

 

Mae Rhiannon bob amser wedi bod yn frwd dros helpu pobl, sy'n ganolog i blismona, ac mae hi'n rhoi pwys mawr ar degwch a phroffesiynoldeb. Mae'n gerddor brwd, yn aelod o gôr, ac fe'i gwelir yn aml allan yn rhedeg, er ei bod yn arafach y dyddiau hyn.

E-bost: [email protected]