Dirprwy Brif Gwnstabl Pam Kelly

Ymunodd y Dirprwy Brif Gwnstabl Pam Kelly â'r gwasanaeth ym 1994 ac mae hi wedi treulio'r rhan fwyaf o'i gyrfa yn Heddlu Dyfed-Powys. Ymunodd â Heddlu Gwent fel Dirprwy Brif Gwnstabl Dros Dro ym mis Gorffennaf 2017.

Ers ymuno â'r gwasanaeth, mae Pam wedi treulio'r rhan fwyaf o'i gyrfa yn yr Adran Ymchwiliad Troseddol, gan ymdrin â materion Cudd-wybodaeth, Plismona Cudd, Safonau Proffesiynol a Gwarchod y Cyhoedd.

Mae Pam yn frwd dros ddiogelu pobl sy'n agored i niwed ac mae hi wedi treulio amser ar secondiad gydag Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi , gyda'r dasg o arolygu heddluoedd yng Nghymru a Lloegr yn dilyn marwolaeth Victoria Climbie. Am nifer o flynyddoedd, perfformiodd Pam rôl Uwch Swyddog Ymchwilio, yn arwain llofruddiaeth, dynladdiad ac ymchwiliadau troseddau difrifol ac mae hi hefyd wedi chwarae rôl arweiniol fel Uwch Reolwr Adnabod wrth adfer Dinasyddion Prydeinig sydd wedi marw mewn trychinebau mawr yn Afghanistan, Tripoli a'r Tsunami.

Mae Pam yn falch o fod yn Gymrawd o Brifysgol y Drindod Dewi Sant wedi iddi raddio mewn Astudiaethau Crefyddol a Saesneg yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin.

Mae Pam yn mwynhau sgïo a threulio amser gyda'i theulu a'i ffrindiau.

E-bost cyswllt: [email protected]