Gwasanaethau yn Arwain at Ffi

Gallwch chi, eich cyfreithiwr neu eich cwmni yswiriant ofyn am gopi o adroddiad trosedd neu ddamwain (traffig ffordd) ac mewn rhai amgylchiadau ddogfennaeth arall sy'n gysylltiedig â'r achosion hyn

I gael y wybodaeth hon bydd angen i chi gwblhau'r Ffurflen Gais ar gyfer Datgelu Gwybodaeth a gwneud taliad angenrheidiol. Rhestrir yr holl gostau isod. 

Gellir talu drwy siec yn daladwy i 'Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent'.  Os ydych am dalu trwy gerdyn debyd, cysylltwch â'r Uned Datgelu Gwybodaeth ar 01495 745442. 

Rhaid anfon ffurflenni wedi'u cwblhau i:

Uned Datgelu Gwybodaeth, Pencadlys Heddlu Gwent, Croesyceiliog, Cwmbrân, NP44 2XJ.

Copi o Adroddiad Damwain (yn llawn hyd at 30 tudalen) £93.20
Tudalennau ychwanegol ar gyfer yr un digwyddiad (fesul tudalen) £4.10
Manylion Cyfyngedig (manylion Deddf Traffig y Ffyrdd) £33.10
Copi o Ffurflen Hunan-Gofnodi/Damwain Fach £33.10
Damweiniau Angheuol - Adroddiad Ymchwilio i Ddamwain £400.00
Damweiniau Angheuol - Fideo Ail-luniad £79.80
Data Bras (fesul tudalen) £26.20
Copi o Gynllun wrth Raddfa - heblaw mewn Adroddiad Gwrthdrawiad £39.40
Copi o Adroddiad Archwilio Cerbyd yr Heddlu (oni chaiff ei ddarparu'n llawn) £65.50
Copi o Adroddiad Ail-lunio Gwrthdrawiad (oni chaiff ei ddarparu'n llawn) £66.50
Copi o Adroddiad Ail-lunio Gwrthdrawiad (oni chaiff ei ddarparu'n llawn) fesul tudalen (uchafswm o £50) £4.10
O gamera digidol (fesul disg) £19.60
Taflen mynegai A4 (digidol) £19.60
Ffotograffau (ffotograff cyntaf) £26.60
Pob ffotograff dilynol £2.90
Fesul datganiad (hyd at 3 tudalen) £34.20
Tudalennau ychwanegol (fesul tudalen) £4.10
Copi o Ddatganiad Tyst (tyst yn cytuno datgelu manylion personol) £40.00
Copi o Ddatganiad Tyst (tyst ddim yn cytuno datgelu manylion personol) £53.20
Cyfweliad â Swyddog yr Heddlu (fesul Swyddog) £134.20
Cais i Swyddog yr Heddlu ysgrifennu Datganiad £134.20
Copi o Dudalennau PIC (ail gopi) £26.20
Copi o gofnod cyfweliad £53.20
Copïau o dapiau fideo (darpariaeth ar gyfer CJS) £79.80
Copïau o DVDs o Fideo Digidol £79.80
Copïau o dapiau sain (darpariaeth ar gyfer CJS) £33.10
Copïau o CDs/DVDs £19.30
Un set £75.10
Setiau ychwanegol ar ôl hynny (yr un) £37.50
Cais am wybodaeth (hyd at 2 awr o waith) £84.40
Y gyfradd fesul awr am waith dros 2 awr (gan gynnwys golygiad) £28.20
Adroddiad Trosedd £84.50
MG5 £33.70
MG3 £33.70
Cofnod Digwyddiadau £34.40
Collfarnau Cyfrifiadur Cenedlaethol yr Heddlu £33.70
Tystysgrif Rhybudd £22.10
Adroddiad Trais Domestig £50.80
Crynodeb Digwyddiad £17.00
Cofnod Cadwraeth £17.00
Cyflwyno Tystysgrif Arfau Tanio £88.00
Adnewyddu Tystysgrif Arfau Tanio £62.00
Tystysgrif Arfau Tanio Newydd £4.00
Cyflwyno Tystysgrif Dryll £79.50
Adnewyddu Tystysgrif Dryll £49.00
Tystysgrif Dryll Newydd £4.00
Grant Dryll Cyd-derfynol £90.00
Adnewyddu Dryll Cyd-derfynol £65.00
Cyflwyno Tystysgrif Arfau Tanio Ymwelwyr (cais unigol) £20.00
Cyflwyno Tystysgrif Arfau Tanio Ymwelwyr (gr?p o 6 neu fwy) £100.00
Cymeradwyaeth Clwb Y Swyddfa Gartref £84.00
Cyflwyno Gwerthwr Arfau Tanio Cofrestredig £200.00
Gwerthwr Arfau Tanio Cofrestredig Newydd £200.00
Gwerthwr Arfau Tanio Cofrestredig Ffeiriau a Digwyddiadau Arddangos £13.00
Cyflwyno ac Adnewyddu Trwydded Arfau Tanio Amgueddfa £200.00
Tystysgrifau Safonol yr Heddlu (Ceisiadau Visa Mewnfudo) £34.00
Tystysgrifau Pedleriaid £12.25