Cyd Gwasanaethau Cyfreithiol

Mae Cyd-Wasanaethau Cyfreithiol Heddlu De Cymru a Gwent yn gynghrair strategol rhwng Heddlu De Cymru a Heddlu Gwent. Fe'i sefydlwyd ym mis Ebrill 2010.

Mae'r Cyd-Wasanaethau yn darparu cymorth a gwasanaethau cyfreithiol i'w bedwar client - Prif Gwnstabliaid Heddlu De Cymru a Gwent, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent. Roedd y pedwar client yn hollol gefnogol i sefydlu'r Cyd- Wasanaethau.

Rydym yn falch iawn mai'r Cyd-Wasanaethau oedd cyd-fenter gyntaf y tîm gwasanaethau cyfreithiol o fewn amgylchedd yr heddlu drwy'r Deyrnas Unedig. Mae'r model busnes ar gyfer sefydlu'r Cyd-Wasanaethau wedi bod yn llwyddiannus iawn - mor llwyddiannus mewn gwirionedd, fel bod y rhan fwyaf o'r adrannau cyd-wasanaethau sy'n cael eu sefydlu yn y Deyrnas Unedig wedi eu gwneud ar Fodel Gwent / De Cymru.

Mae model busnes y Cyd-Wasanaethau wedi'i rannu yn bedwar maes allweddol:

  • Ymgyfreitha
  • Plismona Gweithredol 
  • Corfforaethol 
  • Cyflogaeth

Un tîm yw'r Cyd-Wasanaethau wedi ei ledaenu dros ddau leoliad daearyddol, sef; Pencadlys Heddlu De Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr a Phencadlys Heddlu Gwent yng Nghroesyceiliog, Cwmbrân. Mae'r tîm Cyd-Wasanaethau yn un ymarferol, gan sicrhau gwydnwch digonol i'n cleientiaid yn eu meysydd busnes priodol fel y nodir uchod.