John_O_Brien.JPG

John O'Brien

Age: 26

Address: Newport/Casnewydd

Conviction: Possess with intent to supply a controlled Class A drugs – Crack Cocaine and acquire / use / possess criminal property / Meddiant gyda’r bwriad o gyflenwi cyffuriau dosbarth A a reolir – Crac Cocen a chaffael / defnyddio / meddu ar eiddo t

Sentence: 2 years and 8 months / 2 flynedd 8 mis

  • email icon
  • twitter logo
  • facebook logo
  • linkedin logo

On Thursday 8th June 2017, a drugs warrant was executed in Bettws following information that a local man was resposible for dealing drugs in the east area of Newport. During the warrant a large amount of class A drugs were located and John O'Brien was arrested and interviewed before being released pending further investigation. Once all of the enquiries were complete, he was subsequently charged. On Thursday 1st February 2018 O'Brien attended Newport Crown Court where he pleaded guilty to the offences and was sentenced to two years and 8 months imprisonment. PC1562 Matthew Mallett who was the officer in charge of the case said "This kind of criminality will not be tolerated in Gwent and anyone involved in illegal drug supply will be dealt with accordingly. The sentence handed down only shows our relentless effort to combat illegal drugs use and supply within our communities. We’d like to encourage the public to continue to work with us to target these crimes by calling us in confidence on 101 or anonymously to Crimestoppers on 0800 555 111. / Ar ddydd Iau 8 Mehefin 2017, gweithredwyd gwarant cyffuriau yn Y Betws yn dilyn gwybodaeth bod dyn lleol yn gyfrifol am ddelio cyffuriau yn nwyrain Casnewydd. Yn ystod y warant canfuwyd maint sylweddol o gyffuriau dosbarth A a chafodd John O'Brien ei arestio a’i gyfweld cyn cael ei ryddhau wrth aros am ymchwiliad pellach. Cafodd ei gyhuddo ar ol i’r holl ymholiadau gael eu cwblhau. Ar ddydd Iau 1 Chwefror 2018 ymddangosodd O'Brien o flaen Llys y Goron Casnewydd lle y plediodd yn euog i’r troseddau a chafodd ei ddedfrydu i garchar am ddwy flynedd ac wyth mis. Dywedodd PC1562 Matthew Mallett, y swyddog a oedd yn gyfrifol am yr achos "Ni fydd troseddoldeb o’r math hwn yn cael ei oddef yng Ngwent a byddwn yn ymdrin yn gyfatebol ag unrhyw un sy’n ymwneud a chyflenwi cyffuriau anghyfreithlon. Mae’r ddedfryd a draddodwyd yn dangos ein hymdrechion diddiwedd i fynd i’r afael a defnyddio a chyflenwi cyffuriau anghyfreithlon yn ein cymunedau. Hoffem annog y cyhoeddi i barhau i weithio gyda ni i dargedu’r troseddau hyn trwy ein ffonio’n gyfrinachol ar 101 neu ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.

Back to list