Jason_Price.jpg

Jason Price

Age: 44

Address: Tredegar, Blaenau Gwent

Conviction: Burglary and theft of a vehicle

Sentence: 4 years in prison

  • email icon
  • twitter logo
  • facebook logo
  • linkedin logo

On Monday 29th January, Jason Price appeared at Newport Crown Court charged with burglaries across the area. Price had broken into properties and stolen thousands of pounds worth of items as well as causing damage to the homes in the process. He was found guilty and was sentenced to 4 years in prison. PC Whittington said, ‘I hope this substantial sentence will send a message that Gwent Police will proactively seek out offenders who invade another’s home and bring them to justice.” / Ar ddydd Llun 29 Ionawr, ymddangosodd Jason Price yn Llys y Goron Casnewydd ar gyhuddiad o gyflawni lladradau ar draws yr ardal. Roedd Price wedi torri i mewn i eiddo a dwyn gwerth miloedd o bunnau o eitemau yn ogystal ag achosi difrod i’r cartrefi wrth wneud hynny. Fe’i cafwyd yn euog a chafodd ei ddedfrydu i bedair blynedd o garchar. Dywedodd PC Whittington, ”Gobeithio y bydd y ddedfryd sylweddol hon yn dangos i bobl y bydd Heddlu Gwent yn chwilio’n rhagweithiol am droseddwyr sy’n torri i mewn i gartrefi pobl eraill ac yn eu dwyn o flaen y llys.”

Back to list