Niall_Price.JPG

Niall Price

Age: 25

Address: Caerphilly Gaerffili

Conviction: Threatening a person with a knife in a public place fygwth person â chyllell mewn man cyhoeddus

Sentence: 8 months mis

  • email icon
  • twitter logo
  • facebook logo
  • linkedin logo

Niall Price was arrested on Tuesday 15th August 2017, after being seen with a blade on the street and using threatening behaviour towards another man. On Wednesday 13th September 2017 Niall appeared at Newport Crown Court and was sentenced to 8 months imprisonment. Arestiwyd Niall Price ddydd Mawrth 15 Awst 2017, ar ôl cael ei weld â llafn ar y stryd ac yn ymddwyn mewn ffordd fygythiol tuag at ddyn arall. Ddydd Mercher 13 Medi 2017, ymddangosodd Niall yn Llys y Goron Casnewydd a chafodd ei ddedfrydu i 8 mis yn y carchar.

Back to list