Zowie_Bowen.JPG

Zowie Bowen

Age: 33

Address: Caerphilly Gaerffili

Conviction: Aggravated burglary and theft fwrgleriaeth waethygedig a dwyn

Sentence: 27 months mis

  • email icon
  • twitter logo
  • facebook logo
  • linkedin logo

On Tuesday 20th June 2017 Zowie Bowen entered a property in Caerphilly, attacked the occupant with a hammer and then stole items from the property. Zowie appeared at Cardiff Crown Court on Wednesday 20th September 2017 and was sentenced to 27 months imprisonment. Ddydd Mawrth 20 Mehefin 2017 aeth Zowie Bowen i mewn i eiddo yng Nghaerffili, gan ymosod ar y deiliad â morthwyl ac yna dwyn eitemau o'r eiddo. Ymddangosodd Zowie yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Mercher 20 Medi 2017 a chafodd ei dedfrydu i 27 mis yn y carchar.

Back to list