Craig_Toghill.PNG

Craig Toghill

Age: 32

Address: Crosskeys

Conviction: Assaulting a person thereby occasioning them actual bodily harm and assault by beating / Ymosod ar unigolyn gan achosi gwir niwed corfforol ac ymosod trwy guro.

Sentence: Two years imprisonment for ABH, six months to run concurrently for assault by beating and a five year restraining order / Dwy flynedd o garchar am wir niwed corfforol, chwe mis i redeg ar yr un pryd am ymosod trwy guro a gorchymyn atal am bum mlynedd

  • email icon
  • twitter logo
  • facebook logo
  • linkedin logo

OIC Carly Davis said; "Domestic abuse will be taken seriously both by the Police and the Court system. This was a violent case which has had a significant impact on the victim and she should be commended for showing great strength and determination throughout the investigation and court process." / Dywedodd y Swyddog â Chyfrifoldeb, Carly Davis; "Bydd cam-drin domestig yn cael ei gymryd o ddifrif gan yr Heddlu a'r system llysoedd. Roedd hwn yn achos treisgar sydd wedi cael effaith sylweddol ar y dioddefwr a dylid ei chymeradwyo am ddangos cryfder a phenderfyniad trwy gydol yr ymchwiliad a'r broses yn y llys.”

Back to list