Shafiul_Islam.PNG

Shafiul Islam

Age: 20

Address: Newport / Casnewydd

Conviction: Possess with intent to supply a controlled drug of Class A – Heroin / Meddiant gyda’r bwriad o gyflenwi cyffur a reolir Dosbarth A – Heroin

Sentence: 2 years and 6 months imprisonment / Carchar am ddwy flynedd a chwe mis

  • email icon
  • twitter logo
  • facebook logo
  • linkedin logo

On Friday, 27th April 2018, officers on patrol in Caerleon Road, Newport, stopped a vehicle, from which Islam got out and ran off. Officers made chase and Islam was found in possession of Class A drugs. On 4th June 2018, Islam pleaded guilty at Cardiff Crown Court and was sentenced to 2 years and 6 months imprisonment. Pc Bianca Robson said: “This kind of criminality will not be tolerated in Gwent and anyone involved in illegal drug supply will be dealt with accordingly. The sentence handed down shows our relentless effort to combat illegal drug use and supply within our communities.” / Ar ddydd Gwener, 27ain Ebrill 2018, stopiwyd cerbyd gan swyddogion a oedd ar batrôl yn Heol Caerllion, Casnewydd a daeth Islam allan ohono a rhedeg i ffwrdd. Rhedodd y swyddogion ar ei ôl a chanfod bod cyffuriau Dosbarth A yn ei feddiant. Ar 4ydd Mehefin 2018, plediodd Islam yn euog yn Llys y Goron Caerdydd a chafodd ei ddedfrydu i ddwy flynedd a chwe mis o garchar. Dywedodd PC Bianca Robson: “Ni fydd troseddoldeb o’r math hwn yn cael ei oddef yng Ngwent a byddwn yn ymdrin ag unrhyw un sy’n rhan o gyflenwi cyffuriau anghyfreithlon yn unol â hynny. Mae’r ddedfryd yn dangos ein hymdrech ddiddiwedd i fynd i’r afael â defnyddio a chyflenwi cyffuriau anghyfreithlon yn ein cymunedau.”

Back to list