Safraz_Hussain.PNG

Safraz Hussain

Age: 37

Address: Newport / Casnewydd

Conviction: Possess with intent to supply a controlled drug of Class A – Heroin / Meddiant gyda’r bwriad o gyflenwi cyffur a reolir Dosbarth A – Heroin

Sentence: 5 years imprisonment / Carchar am bum mlynedd

  • email icon
  • twitter logo
  • facebook logo
  • linkedin logo

On 29th March 2018 a warrant was executed at the home address of Hussain, resulting in the seizure of heroin, valued at between £27,000 and £42,000. Pc Ashley Price said: "It is very disappointing to see that individuals are still willing to risk their freedom to distribute drugs in our communities, but this sends yet another powerful message that Gwent Police will continue in identifying, arresting and disrupting those who choose to be involved in criminal activity. Drugs harm individuals and our communities - there is one less offender today which is another success.” / Ar 29ain Mawrth 2018, gweithredwyd gwarant yng nghyfeiriad cartref Hussain, a arweiniodd at atafaelu heroin gwerth rhwng £27,000 a £42,000. Dywedodd PC Ashley Price: "Mae’n drueni bod unigolion yn dal i fod yn fodlon peryglu eu rhyddid er mwyn dosbarthu cyffuriau yn ein cymunedau, ond mae’r achos hwn yn anfon neges gref arall y bydd Heddlu Gwent yn parhau i ganfod, arestio ac amharu ar bobl sy’n dewis cymryd rhan mewn gweithgarwch troseddol. Mae cyffuriau’n niweidio unigolion a’n cymunedau – mae un troseddwr yn llai heddiw sy’n llwyddiant arall.”

Back to list