Christopher_Westacott.PNG

Christopher Westacott

Age: 28

Address: Newport / Casnewydd

Conviction: Burglary dwelling and theft / Byrgleriaeth a lladrad

Sentence: 2 years and 3 months imprisonment / Carchar am ddwy flynedd a thri mis

  • email icon
  • twitter logo
  • facebook logo
  • linkedin logo

The victim in this case had placed her home up for sale as fully furnished and moved away. Whilst the house was empty in November 2017, the defendant and his brother, who were neighbours of the victim, forced entry into the house and removed all the flooring, furniture, TVs and kitchen white goods. Westacott was sentenced at Cardiff Crown Court on 22nd May, 2018, after being convicted of dwelling burglary and theft. / Roedd y dioddefwr yn yr achos hwn wedi rhoi ei chartref ar werth fel eiddo â dodrefn ac wedi symud i ffwrdd. Tra’r oedd y t? ar werth ym mis Tachwedd 2017, defnyddiodd y diffynnydd a’i frawd, a oedd yn gymdogion i’r dioddefwr, rym i dorri mewn i’r t? a dwyn yr holl loriau a dodrefn, setiau teledu a nwyddau gwynion o’r gegin. Cafodd Westacott ei ddedfrydu yn Llys y Goron Caerdydd ar 22ain Mai, 2018, ar ôl cael ei euogfarnu o fyrgleriaeth a lladrad annedd.

Back to list