Mujahid_Ahmed.jpg

Mujahid Ahmed

Age: 48

Address: Newport / Casnewydd

Conviction: Possession with intent to supply Class A drugs

Sentence: 3 years

  • email icon
  • twitter logo
  • facebook logo
  • linkedin logo

On 9th May 2017, officers went to a flat in Newport and saw someone trying to throw drugs out of a window. The drugs were found by the officers and when the flat was searched, officers found evidence of the possession and supply of drugs. The occupant, Mujuhid Ahmed was arrested and charged with possession with intent to supply drugs. He appeared at Newport Crown Court on 31st August 2017 and was found guilty. He was sentenced to 3 years in prison. PC Dabinette who was the lead officer for this case said “We will continue to target individuals who are involved in this criminality and lead a lavish lifestyle through drug supply. I’d encourage anyone who has information about the supply of drugs to contact us by calling 101 or call Crimestoppers anonymously on 0800 555 111.” / Dyn o Gasnewydd yn cael 3 blynedd yn y carchar am gyflenwi cyffuriau. Darllenwch fwy yma... Ar 9 Mai 2017, aeth swyddogion i fflat yng Nghasnewydd a gweld rhywun yn ceisio taflu cyffuriau allan drwy'r ffenestr. Darganfuwyd y cyffuriau gan y swyddogion a phan archwiliwyd y fflat, darganfuwyd tystiolaeth o feddu ar gyffuriau a'u cyflenwi. Cafodd y deiliad, Mujuhid Ahmed, ei arestio a'i gyhuddo o fod â chyffuriau yn ei feddiant gyda'r bwriad o'u cyflenwi. Ymddangosodd yn Llys y Goron Casnewydd ar 31 Awst 2017 a chafodd ei ddyfarnu'n euog. Cafodd ei ddedfrydu i 3 blynedd yn y carchar. Dywedodd PC Dabinette, swyddog arweiniol yr achos: "Byddwn yn parhau i dargedu unigolion sy'n ymwneud â'r gweithgarwch troseddol hwn ac sy'n byw bywydau moethus drwy gyflenwi cyffuriau. Byddwn yn annog unrhyw un sydd â gwybodaeth am gyflenwi cyffuriau i gysylltu â ni drwy ffonio 101 neu Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111.”

Back to list