Apply Now

Probationer Police Officer Recruitment is now open.

Click here to view the vacancies.

Please download and read the following relevant documentation:

Police Officer Competencies

Police Officer Code of Ethics

Police Officer Application Form

When you have completed your application form, please e-mail to [email protected]

Please note that paper applications will not be accepted.

The deadline for applications is Wednesday 26th July at 4pm

Don't forget; you must have a full manual driving licence prior to an offer letter being issued.

 

 

Lawrlwythwch a darllenwch y dogfennau perthnasol canlynol:

 

Ffurflen Gais Swyddog Heddlu

 

Ar ôl cwblhau eich Ffurflen Gais, anfonwch ef ar e-bost at [email protected]

Noder na fyddwn yn derbyn Ffurflenni Cais ar bapur.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Mercher 26ain o Fehefin am 4pm

Peidiwch anghofio; rhaid i chi gael trwydded yrru lawn cyn y gallwn anfon eich llythyr cynnig.  

Pob lwc!