Swyddi gwag

Rydym yn chwilio am bobl dalentog a brwdfrydig i ymuno â Heddlu Gwent...

Yma gallwch ddod o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod am ein cyfleoedd gyrfa presennol yn Heddlu Gwent, y rolau gwahanol rydym yn eu cynnig, eich cymhwysedd a sut i wneud cais am swydd gyda ni.

Noder: rydym yn ymwybodol weithiau y gall ein e-byst fynd yn awtomatig i ffolderi sbwriel neu sbam. Sicrhewch eich bod yn ein hychwanegu fel cyswllt y gellir ymddiried ynddo.

Dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol mai dim ond ar ôl y cyfweliad y caiff adborth ei ddarparu.

Gall ceisiadau gael eu cyflwyno yn y Gymraeg, a ni fydd yn trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg

Rydym yn chwilio am gyfreithiwr gwybodus a medrus i ymuno â Gwasanaethau Cyfreithiol ar y Cyd Heddlu De Cymru a Heddlu Gwent. Mae hwn yn apwyntiad parhaol a rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus allu ymgymryd â beichiau gwaith presennol a mynd trwy broses fetio i lefel cliriad diogelwch. Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio o leoliad(au) yn yr ardal y mae gan Heddlu Gwent a/neu Heddlu De Cymru gyfrifoldeb drosti. Mae’r swydd yn addas ar gyfer gweithio rhan amser/rhannu swydd.

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Ffurflen Gais Rhan A

Lawrlwytho y Ffurflen Gais Rhan B

 

 

LleoliadCwmbran & Bridgend
Cyflog

£40,518 - £43,473

Oriau37 awr yr wythnos
Dydd Cau

14/06/2018 @ 12:00 

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr