Swyddi gwag

Rydym yn chwilio am bobl dalentog a brwdfrydig i ymuno â Heddlu Gwent...

Yma gallwch ddod o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod am ein cyfleoedd gyrfa presennol yn Heddlu Gwent, y rolau gwahanol rydym yn eu cynnig, eich cymhwysedd a sut i wneud cais am swydd gyda ni.

Noder: rydym yn ymwybodol weithiau y gall ein e-byst fynd yn awtomatig i ffolderi sbwriel neu sbam. Sicrhewch eich bod yn ein hychwanegu fel cyswllt y gellir ymddiried ynddo.

Dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol mai dim ond ar ôl y cyfweliad y caiff adborth ei ddarparu.

Oherwydd nam technegol, nid yw’r adran hon o’r wefan yn gweithio ar hyn o bryd. Rydym yn ymddiheurio am unrhyw anghyfleustra a achosir. Yn y cyfamser ewch i’r adran ‘Join Us’ yna ‘Vacanices’ i weld ein Swyddi Gwag ac i gael gafael ar Ddisgrifiadau Swydd a Ffurflenni Cais yn Gymraeg.

Swyddogion yr Heddlu

Staff yr Heddlu