Bag llaw wedi'i ddwyn o Abertyleri

Bag llaw wedi'i ddwyn o Abertyleri

Ddydd Iau 5 Hydref 2017 am tua 9pm, roedd menyw yn cerdded ar hyd Stryd Somerset yn Abertyleri pan gydiodd dyn ei bag llaw. Rhedodd y troseddwr i ffwrdd i gyfeiriad tref Abertyleri. Roedd y bag a ddygwyd yn fag 'satchel' pinc golau o siop River Island. 

 

Yn ôl y disgrifiad, mae'r troseddwr rhwng 20 a 30 oed, tua 5 troedfedd 7 modfedd, wedi'i eilio'n lân ac o faint canolig. Roedd yn gwisgo top tywyll a h?d â logo Adidas coch yn y canol a throwsus loncian llwyd.

 

 

Os oes gan unrhyw un unrhyw wybodaeth y gallai helpu gyda'n ymholiadau, ffoniwch 101 gan ddyfynnu cofnodrif 530 5/10/17.