Amdanom Ni

Mae Heddlu Gwent yn gyfrifol am ardal 600 milltir sgwâr sy'n ffinio â'r Fenni yn y gogledd, Casnewydd yn y de, Cas-gwent yn y dwyrain a Chaerffili yn y gorllewin.  Mae ardal blismona Gwent yn gymysgedd gwledig a threfol, ac mae'r rhwydwaith ffyrdd yn cludo llawer iawn o draffig drwy gyswllt yr M4 i'r dwyrain, sydd bellach yn cynnwys yr Ail Groesfan Hafren.

Gellir gweld strwythur ein Heddlu yma.

Prosiect TGCh Cydweithiol Gwasanaethau Adnoddau ar y Cyd â Chyngor Sir Fynwy a Chyngor Sir Torfaen - cliciwch yma.

Partneriaeth Gydweithiol Cydwasanaethau Cyfreithiol â Heddlu De Cymru - cliciwch yma.

Cliciwch ar ardal ar y map i'w chwyddo, ar y tudalennau plismona cymdogaeth, neu dilynwch y dolenni yn 'Dolenni Adrannau':

Map of the Gwent Force Policing Areas with links